Лечебният масаж

Лечебният масаж представлява сбор от механични въздействия върху кожата и подлежащите тъкани. Той се осъществява чрез специални похвати на масажиста (ръчно или чрез специален апарат) с лечебна или профилактична цел. По аналогичен начин се прилага и спортният масаж, обаче върху здрави лица и не така строго дозирано. Експерименталните проучвания относно биологичното действие на механичните дразнители, включително и на масажа, по- казват, че под тяхно влияние настъпват физико-химични промени в клетките, независимо от силата на дразненето. Това дава отражение върху жизнените функции, носител на които са клетъчните колоиди.

Подобни явления се наблюдават не само в епителните, но и в съединително-тъканните, мускулните и нервните клетки. Масажът предизвиква механично дразнене на телесната повърхност, и то не само върху кожата, а също и върху останалите тъкани, достъпни за масажното действие: подкожна тъкан, фасция, мускули, надкостница, а при някои случаи и върху вътрешните органи. Тези дразнения предизвикват ответни реакции в човешкия организъм. При правилно дозиране те водят до положителни лечебни реакции, при предозиране – до увреждане, а при недостатъчна сила остават без ефект.

Реакции

Под влияние на дозираното механично дразнене в организма настъпват различни реакции:

  • Най-непосредствената реакция е местното механично действие – разнасяне на тъканни течности (отоци), разтягане на кожата;
  • Основно действие е рефлекторното, т.е. – рецепторният апарат приема дразненето и изпраща импулси в централната нервна система. От там се получава отговор по нервен път както към тъканите, които са масажирани, така и до други отдалечени места, свързани по нервен път с масажираната зона и даващи специфична реакция – отговор на дразненето. Например, под влиянието на масажа кожата се зачервява рефлекторно, мускулатурата се тонизира или релаксира (отпуска) в зависимост от техниката, но в рамките на даден сегмент, се повлиява и определен вътрешен орган;
  • Успоредно с горните фактори масажът има и хуморално действие, т.е. – механичното дразнене на тъканите води до продукция на биологично активни вещества в тях, имащи изразен физиологичен ефект върху тъканите, от които са отделени. Попаднали в кръвта и лимфата тези вещества се разнасят из целия организъм, като оказват въздействие върху него.

Действие

Физиологичното действие на масажа върху различните органи и системи се свежда до следното: Влиянието на масажа върху нервната система се характеризира с известна двуфазност. Слабите, леко масажиращи движения действуват през фазата на скоропреходно възбуждение (понякога трудно доловимо) подтискащо върху периферните нерви и техните окончания. Следователно при достатъчна продължителност лекият масаж понижава нервната възбудимост и понякога може да доведе до пълно отстраняване на умерената болка (аналгетичен ефект). По отношение на мозъчната кора краткотрайните механични дразнения дават също така временен възбуждащ ефект, а при по-голяма продължителност – развитие на задържен процес и сънливост.

Интензивно прилаганият масаж действува силно дразнещо и предизвиква дълготрайно възбуждение. Действието на масажа върху циркулаторната система се проявява преди всичко върху лимфообращението. При покой лимфата в крайниците не се движи. След масаж лимфният ток се усилва, което прави масажа прекрасно средство за разнасяне на инфилтрати, отоци, трансудати и ексудати. Масажът оказва влияние и върху кръвообращението.
Чрез масаж, особено чрез поглаждане по посока на венозния и лимфния ток, се улеснява изпразването на вените и в тях се създава отрицателно налягане, което способствува за усилване и на артериалния ток. Независимо от това по рефлекторен път се предизвиква разширение на артериалната и капилярната мрежа. Настъпва изразена капиляризация, т.е. – отваряне на многобройни резервни капиляри.


Във връзка с това следват редица благоприятни промени в мастната обмяна, храненето (трофиката) и регенерационните процеси. В механизма на съдоразширяването взема участие и образуваният в кожата хистамин (биологично-активно вещество). По такъв начин се създават условия за премахване на застойните явления и за урегулиране разпределението на кръвта. Подобрява се и кръвоснабдяването на сърцето, като сърдечната дейност се усилва и забавя.

Кръвообръщение

При общия масаж артериалното налягане показва неголеми колебания, най-често временно покачване, а понякога и понижение в зависимост от индивидуалните особености, вида и дозировката на масажа. Влиянието върху кожата се обуславя главно от кожно-съдовата реакция. Активната хиперемия (кръвонапълване) на кожата се манифестира с видимо зачервяване и повишаване на кожната температура с 0,5С. В резултат на хиперемията се подобряват трофичните процеси, кожата става по-еластична,с по-добър тургор и по-голяма устойчивост спрямо температурни и механични въздействия.

Масажът подобрява еластичността и на цикатрициалната тъкан (цикатрикс – белег от рана). Независимо от това чрез механичното олющване на дегенерирали епи дермисни клетки се освобождават порите на кожата и се подобрява кожната респирация (кожно дишане,отделяне чрез кожата на водни пари и газове от организма). Действието на масажа върху опорно-двигателния апарат се обяснява също така с подобреното лимфо- и кръвообращение. Особено добре изразено е въздействието на масажа върху атрофични и уморени мускули. Върху здравата мускулатура влиянието му е по-незначително. Мускулните влакна на атрофирани мускули под влияние на масажа бързо надебеляват и се увеличават по обем и тегло, а мускулната сила нараства. По-дълбокият мускулен масаж води до рефлекторно повишение на тонуса и на съкратителната способност на мускулните влакна.

Положителни ефекти

Изразената мускулна умора изчезва след масаж много по-бързо, отколкото след почивка. Това се обяснява с бързото елиминиране на метаболитните вещества на умората под влияние на масажа. Работоспособността на уморения мускул след масажа не само се възстановява, но и се увеличава 3 до 7 пъти. Масажът действува болкоуспокояващо върху ставния и лигаментния апарат и подобрява неговата еластичност. Забележително добро е въздействието на масажа за разнасяне на трансудати и ексудати в ставите и около ставните тъкани.


Масажът успокоява регенерацията на увредената костна тъкан. В резултат на масажа настъпват и общи изменения в целия организъм – подобрение на апетита, съня и самочувствието и отслабване на невротични оплаквания. Тези изменения се обясняват с рефлекторното влияние върху централната нервна система и повишението на обмяната на веществата. Ясно изразено е увеличението на газовата (окислителните процеси и отделянето на въглероден двуокис), азотната и водната обмяна. Действието на масажа върху мастната обмяна е нормализиращо, поради което теглото на затлъстяли лица се понижава, а на слабите лица се увеличава.


Във връзка с подобреното кръвооросяване на бъбреците се увеличава и диурезата (денонощното количество на урината), особено при масаж на долните крайници. Непосредствено или наскоро след масажа се наблюдават и други промени в организма – увеличени секторни функции (слюнчена, стомашно-чревна, чернодробна-жлъчна, понижение на кръвната захар).

Лечебният масаж

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Към началото