Лечебният масаж

Лечебният масаж Лечебният масаж представлява сбор от механични въздействия върху кожата и подлежащите тъкани. Той се осъществява чрез специални похвати на масажиста (ръчно или чрез специален апарат) с лечебна или профилактична цел. По аналогичен начин се прилага и спортният масаж, обаче върху здрави лица и не така строго дозирано. Експерименталните проучвания относно биологичното действие на механичните дразнители, включително […]

Към началото